Fyrir hverja er TA-65 ætlað?

TA-65 er fæðubótarefni sem hentar jafnt veiku fólki sem hraustu sem náð hefur fjörutíu ára aldri. Það er eina varan sem vinnur gegn öldrun og vísindalegar rannskóknir staðfesta virkni þess.

Læknar mæla með TA-65

TA-65 hefur verið á markaðinum síðan 2009. Þúsundir notenda og hundruð lækna hafa mælt með notkun þess, og hafa notað það með góðum árangri. Fjölmargar greinar hafa verið skrifaðar um virkni TA-65 og efnið hefur verið viðfangsefni margra ráðstefna í öldrunarfræðum. Æskilegt er að bera TA-65 ekki saman við aðrar vörur sem hægja á öldrun þar sem TA-65 er eina efnið sem lengir líftíma litningaenda og vísindalegar rannsóknir staðfesta.

Ráðlagður dagskammtur TA-65

Aðlaga þarf ráðlagðan dagskammt af TA-65 ef viðkomandi aðili hefur t.d. greinst með þunglyndi eða er undir miklu stessi og álagi. Þá getur TA-65 einnig nýst vel í tilvikum þar sem einstaklingar eru að kljást við langvinna hrörnunarsjúkdóma svo sem Parkinson, MS, sykursýki o.fl. en aðlaga þarf dagskammtinn út frá hverjum og einum í þeim tilvikum. Þeir sjúkdómar sem hafa einnig áhrif á líftíma litningaenda eru m.a hár blóðþrýstingur, kransæðastífla, heilablóðfall, liðagigt, krabbamein og bandvefsmyndun í lungum.

TA-65: Meðferð til að bæta frammistöðu og hægja á öldrun

TA-65 getur stuðlað að auknum afköstum í íþróttum. Það nýtist vel í baráttunni við elli kerlingu en hafa ber þó í huga að það er fæðubótarefni en ekki lyf. Það er að segja, það kemur ekki í veg fyrir sjúkdóma. Það lengir litningaenda, sem ýta undir eðlilega starfsemi fruma á heilbrigðan máta. Mikilvægt er að hafa samráð við lækni eða íþróttaþjálfara sem hefur þekkingu á litningaendum og starfsemi þeirra og ræða við viðkomandi hvort TA-65 henti. Einnig er hægt að hafa samband við sérfræðinga okkar og fá nánari upplýsingar að kostnaðarlausu og án skuldbindinga.

BUNDLE
2 x TA-65MD 250IE
(90 capsules)

TA-65 250 supplement (90 capsules)

€ 980,00

Buy More info

BUNDLE
1 x TA-65MD 250IE (90 capsules) +
1 x TA-65 for Skin (30ml)

TA-65 250 supplement (90 capsules)

€ 860,00

Buy More info

 

 

TA-65MD 100IE
(30 capsules)

€ 96,00

Buy More info

TA-65MD 250IE
(90 capsules)

€ 530,00

Buy More info

TA-65 for Skin
(30 ml)

€ 360,00

Buy More info

TA-65 for Skin
(118 ml)

€ 630,00

Buy More info

TAT Telomere Analysis

€ 389,00

Buy More info

TA-65 Starter Kit
(2 x TA-65MD 250IE 90 capsules + 1 x TA-65 for Skin 30ml)

€ 1270,00

Buy More info

Hver er ávinningurinn af TA-65?

TA-65 leiðir til þess að litningaendarnir lengjast sem leiðir til þess að einstaklingar geta náð hærri aldri. Með öðrum orðum: viðkomandi lifir lengur góðu lífi. Talað er um lífaldur einstaklinga frá fæðingu, sem kemur fram á fæðingarvottorði og raunverulegan líffræðilegan aldur, sem ekki er hægt að meta á sama hátt og lífaldur. Hann er hins vegar hægt að mæla með ákveðnum prófum sem greina hversu líkamlega hraustir einstaklingar eru.

TA-65: Leiðin til þess að eldast með reisn

Margra óska þess að ná háum aldri en samtímis að eldast með reisn. Þessa ósk er hægt að uppfylla með því að lifa heilbrigðu lífi. En það er þó ekki nóg!
Heilbrigður lífstíll verndar litningaenda gegn oxunar streitu og kemur í veg fyrir að þeir styttist of hratt. Mörg fjölvítamín hafa svipuð áhrif, en að hindra styttingu litningaenda er ekki það sama og að lengja þá!

Árangur staðfestur með vísindalegum rannsóknum

Í niðurstöðum rannsókna sem framkvæmdar voru í Háskólanum í Stanford árið 2005 kom fram að þeir sem höfðu tekið TA-65 í ákveðinn tíma upplifðu meðal annars:

  • Styrkingu á ónæmiskerfi
  • Aukna orku og yngri húð
  • Betri sjón
  • Betra jafnvægi og liðleika
  • Meiri kynhvöt
  • Meiri hárvöxt
  • Þyngdartap
  • Skjótari bata í kjölfar veikinda
  • Betri minnisstarfssemi

Rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar sextíu ára og eldri sem eru með lengri litningaenda eru með heilbrigðara hjarta heldur en jafnaldra þeirra með styttri litningaenda. Styttri litningaendar eru einnig taldir geta valdið háum blóðþrýsting, hjartaáföllum, liðagigt og krabbameini.

Kynntu þér meira um TA-65

Afar mikilvægt er að hver og einn hugsi vel um heilsu sína og heilbrigði. Gott er þó að vita að mögulegt er að hægja á öldrunferlinu með TA-65 vörunum. Þú getur á auðveldan hátt pantað vörurnar af heimsíðu okkar og algjörum trúnaði er heitið.

 

BUNDLE
2 x TA-65MD 250IE
(90 capsules)

TA-65 250 supplement (90 capsules)

€ 980,00

Buy More info

BUNDLE
1 x TA-65MD 250IE (90 capsules) +
1 x TA-65 for Skin (30ml)

TA-65 250 supplement (90 capsules)

€ 860,00

Buy More info

 

 

TA-65MD 100IE
(30 capsules)

€ 96,00

Buy More info

TA-65MD 250IE
(90 capsules)

€ 530,00

Buy More info

TA-65 for Skin
(30 ml)

€ 360,00

Buy More info

TA-65 for Skin
(118 ml)

€ 630,00

Buy More info

TAT Telomere Analysis

€ 389,00

Buy More info

TA-65 Starter Kit
(2 x TA-65MD 250IE 90 capsules + 1 x TA-65 for Skin 30ml)

€ 1270,00

Buy More info

Hvað er TA-65?

TA-65 er sameind, unnin er úr kínversku plöntunni Astragalus. Efnið er það eina sem getur lengt líftíma litningaenda í litningum samkvæmt niðurstöðum vísindalegra rannsókna. En af hverju er það mikilvægt?

Hvað eru litningaendar?

Litningaendar kallast endar litninga. Litningar eru samansettir af spíral DNA. Þeir eru í kjarna fruma og geyma erfðaupplýsingar. Þegar frumuskipting verður, fara upplýsingar frá móðurfrumunni yfir í dótturfrumurnar. Þegar vexti lífverunnar er lokið gegnir frumuskipting hlutverki endurnýjunar og viðgerða.

Frumskiptingar eiga sér þó ekki stað endalaust. Í hvert skipti sem frumur skiptast, styttast litningaendarnir. Þegar að því kemur að þeir verða of stuttir, skipta frumurnar sér ekki lengur, þær deyja og öldrunarferillinn hefst. Litningaendarnir vernda litningana (líkja mætti litningaendum við hörðu endana á skóreimum og litningunum sem reimunum).

Virka efnið í TA-65: Svarið við öldrun

Virka efnið í TA-65, tryggir að litningaendarnir halda lengur mynd sinni í stað þess að styttast. Sökum þess getur frumskipting átt sér stað yfir lengra tímabil sem leiðir til þess að það hægir á öldrunarferlinu. Hægt er að mæla lengd litningaenda með ákveðnum mælingum. Það er að segja hver og einn getur séð muninn á lífaldri sínum (aldri í árum) og líffræðilegum aldri (líkamlegu hreysti). Ef viðkomandi hefur tekið TA-65 í einhvern tíma er hægt að endurtaka mælingarnar og þar með sjá þá lengingu sem orðið hefur á litningaendunum. Aðferðafræði mælinganna og útkoma eru afurð vísindalegra rannsókna sem fengu fern Nóbelsverðlaun innan læknisfræðinnar árið 2009.

Kynntu þér meira um TA-65

Afar mikilvægt er að hver og einn hugsi vel um heilsu sína og heilbrigði. Gott er þó að vita að mögulegt er að hægja á öldrunferlinu með TA-65 vörunum. Þú getur á auðveldan hátt pantað vörurnar af heimsíðu okkar og algjörum trúnaði er heitið.

 

 

BUNDLE
2 x TA-65MD 250IE
(90 capsules)

TA-65 250 supplement (90 capsules)

€ 980,00

Buy More info

BUNDLE
1 x TA-65MD 250IE (90 capsules) +
1 x TA-65 for Skin (30ml)

TA-65 250 supplement (90 capsules)

€ 860,00

Buy More info

 

 

TA-65MD 100IE
(30 capsules)

€ 96,00

Buy More info

TA-65MD 250IE
(90 capsules)

€ 530,00

Buy More info

TA-65 for Skin
(30 ml)

€ 360,00

Buy More info

TA-65 for Skin
(118 ml)

€ 630,00

Buy More info

TAT Telomere Analysis

€ 389,00

Buy More info

TA-65 Starter Kit
(2 x TA-65MD 250IE 90 capsules + 1 x TA-65 for Skin 30ml)

€ 1270,00

Buy More info